ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SJIIIS/2019

w ramach realizacji projektu „GEOCOIN NOWĄ JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA, współfinansowanego przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie graficzne i fizyczne matryc do tłoczenia monet do gry geocoin „Skarb Sobieskiego” oraz wytłoczenie monet.