Projekt „GEOCOIN nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza”

Od 1 lipca 2018 roku Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” realizuje projekt „GEOCOIN nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partner wiodący:
Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”

Ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Partner:

Gmina Wojaszówka

Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka

Partner:

Obec Holčíkovce

Holčíkovce 40, Holčíkovce Holčíkovce

Od 1 lipca 2018 roku Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” realizuje projekt „GEOCOIN nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności opartych na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego e-produktów turystycznych dla odwiedzających i mieszkańców.

Partnerami projektu są:
~ Gmina Wojaszówka – Polska
~ Obec Holčíkovce – Słowacja

W ramach projektu odbędzie się 5 działań mających na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych na pograniczu Polsko Słowackim w tym min. działania oparte o nowe technologie Informacyjno- komunikacyjne.
W ramach projektu powstaną m.in aplikacje mobilne, które pozwolą (mieszkańcom obszaru na którym realizowany jest projekt oraz turystom) poznać najciekawsze miejsca cenne przyrodniczo i kulturowo przy pomocy gier typy geocoin oraz aplikacji z rozszerzoną rzeczywistością (Augmented Reality). W ramach gier typu geocoin uczestnicy zbierać będą specjalne kody QR, które zamieniać będą na wirtualne a następnie na prawdziwe kolekcjonerskie monety specjalnie wyprodukowane na potrzeby projektu.
W ramach projektu powstanie również gra planszowa typu monopol, prezentująca najciekawsze miejsca regionu. Na zakończenie projektu (czerwiec 2019 zorganizowany zostanie I transgraniczny Festiwal Gier Terenowych i Nowych technologii w Turystyce , w ramach którego zaprezentowane będą najnowsze technologie służące promocji turystyki, przeprowadzone zostaną turniej, konkursy, gry i zabawy dla wszytsk9ch zainteresowanych uczestników. Podczas festiwalu odbędą się m.in pokazy mappingu, pokazy wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości, pokazy holograficzne i wiele innych ciekawych atrakcji.

Projekt „GEOCOIN NOWĄ JAKOŚCIĄ W TUTYSTYCE POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.