GEOCOIN nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza

Od 1 lipca 2018 roku Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” realizuje projekt „GEOCOIN nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności opartych na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego e-produktów turystycznych dla odwiedzających i mieszkańców.

Partnerami projektu są:
~ Gmina Wojaszówka – Polska
~ Obec Holčíkovce – Słowacja