ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SZL/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SZL/2018

w ramach realizacji projektu „GEOCOIN NOWĄ JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA, współfinansowanego przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariuszy do 8 istniejących na terenie ziemi lubaczowskiej questów stanowiących podłoże do opracowania gry geocoin „Skarby ziemi lubaczowskiej”.