ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SJIIIS/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SJIIIS/2019

w ramach realizacji projektu „GEOCOIN NOWĄ JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA, współfinansowanego przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014- 2020.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariusza gry LARP bazującej na dziedzictwie króla Jana III Sobieskiego i 60 zagadek/łamigłówek.